DNA komen we vaak tegen in de krant of bij het journaal, en dan gaat het meestal om misdaden, erfelijke ziektes en gen-manipulatie.
DNA wordt ook genoemd in verband met genealogie en onze verre afstamming; dit wordt ook wel genetische genealogie genoemd.

- Wij krijgen informatie van familie, gaan zoeken in archieven, en dat gaat meestal lang goed, totdat je vastloopt.
  Vaak is er omstreeks 1650 geen schriftelijke informatie meer te vinden over onze voorouders,
- Zijn die mensen met dezelfde achternaam in mijn genealogie nu wel of niet familie?
   Achternamen zijn vrij recent (daarvoor patroniemen of bijv. boerderijnamen als bijnaam).
- Waar komt mijn familie in grote lijnen vandaan?
- Zijn bepaalde mensen nu wel of niet verwant?
- Onbekende vader of adoptie?

==> Kortom, talloze vragen waarbij een DNA-test een hulpmiddel voor de beantwoording kan zijn.

DNA-test                             
Een DNA-test is niet moeilijk; 2 keer een minuut borstelen aan de binnenzijde van de wang (o.a. bij FTDNA)
Deze tests worden alleen gebruikt voor genealogisch onderzoek, en de privacy is gegarandeerd.

Overzicht
Op de volgende tabs gaan we in op
- biologie  Een korte opfrisser van wat biologie-zaken (niet echt nodig, maar kan handig zijn)
- soorten DNA    Y-/mitochondriaal-/autosomaal-/X-DNA
- DNA-tests       
- praktijkvoorbeelden
- nieuws             oktober 2022
- losse sprokkels
- links                september 2021

Samenvatting
- DNA geeft niet al je voorouders
- DNA kan verbanden met anderen duidelijk maken óf ontkennen
- DNA is geen wondermiddel, maar kan soms wel onverwachte zaken laten zien
- DNA kan verder inzicht geven in een stuk van je voorgeschiedenis
- Probeer de gewone genealogie erbij te houden!

En neemt u bij vragen rustig contact op

                                                                                                                                                                             © DNAgezocht.com